Posts for Tag : Anna Karenina

Lev Tolstoj (Leo Tolstoj). Anna Karenina

Jag vill skriva om en av mina favoritböcker, och det är en rysk bok – Anna Karenina av Lev Tolstoj (Leo Tolstoj).

  Jag har ett speciellt förhållande till Lev Tolstojs bok Anna Karenina. Romanen ingick i skolprogrammet när jag studerade i Moskva på 80-talet. Då tolkades boken från den sovjetiska ideologins synvinkel. Av själva romanen fick jag intrycket att den var en tråkig tjock bok som handlar om ett banalt triangeldrama med en psykiskt instabil kvinna i spetsen.

Nu fick jag tillfälle att läsa Anna Karenina igen. Innan att jag började läsa boken ställde jag några frågor som jag försökte besvara under läsningen. Varför är Anna Karenina en av världens mest lästa och citerade romaner? Vilka tankar försökte författaren väcka hos sina läsare? Vad handlar boken egentligen om? Jag försökte även förstå hur det känns för mig att läsa en rysk bok som är översatt till svenska.

Från första början av romanen när ”Alla lyckliga familjer liknar varandra, varje olycklig familj är olycklig på sitt eget vis” förstår man att romanen är en familjeberättelse utan någon som helst ideologisk backgrund. Egentligen handlar boken om människor strävan efter lyckan, om familjerelationer, konflikter mellan det kvinnliga och det manliga i samhället, kärlek till sina barn, tankar om döden och tron.

När jag läste Anna Karenina upptäckte jag att romanen består av två separata berättelser som faktiskt inte har någon förbindelse med varandra. Den första historien handlar om Anna Karenina, en dam som har en hög ställning i den ryska societeten och som gör avvikande steg i livet. Annans kärlek till Vronskij förstör hennes äktenskap, och hon själv, hennes man och hennes älskare blir olyckliga. Huvudperson i den andra berättelsen är Konstantin Dmitrievitj Levin. Han försöker bygga sin inre värld, kämpar mot sitt samvete, ifrågasätter alla principer och bygger sin lycka.

När Lev Tolstoj började skriva sin roman ville han bara beskriva en olyckshändelse som han bevittnade själv. En olycklig kvinna tog livet av sig på järnvägstationen Jasnaja Poljana. Författaren ville få svar på frågan om hur kvinnans fel i livet skulle betraktas. Skulle en kvinna som hade gjort något felsteg i livet dömas eller skulle man visa medkänsla för henne? Lev Tolstoj är mycket känd för sina filosofiska tankar som skiljde sig från de allmänna normerna och ramarna. I sitt arbete med Anna Karenina gick han får långt i sina tankar och kunde inte knyta ihop dem. Då föddes Levin som huvudperson i boken. Levin presenterar själva författaren, hans tankar, frågor och längtan efter den sanna tron. Samma roll spelar Pier Besukhov i Tolstojs Krig och fred.

Alla personer i romanen förändras och utvecklas under händelsens gång. Kitti och Dolly förvandlas från infantila tjejer till mogna och självständiga kvinnor. Vronskij, som i början visar sig som en oansvarig och obekymrad man, tar ansvar för Anna och deras dotter och försöker besvara motstånd från societeten. Anna Karenina däremot förvandlas från en stark och mogen kvinna till en psykiskt instabil person som inte orkar kämpa vidare och bara ger upp. Annas man Aleksej Aleksandrovitj Karenin verkar i början som en osympatisk och formell typ, och när man läser vidare, förstår man att Karenin älskar sin otrogna fru, och att han vill och kan förlåta. Han, som i början var en trogen kristen, ställer den viktigaste frågan i berättelsen: ”Hurvida kristna moralregler var tillämpbara eller ej på hans fall var en alltför svår fråga…” Egentligen är frågan om tillämpning av moralregler i olika livssituationer ett huvudproblem som diskuteras i boken. Denna problematik kommer att vara aktuellt så längre som mänskligheten existerar.

Efter att romanen blev översatt till svenska blev den modernare och mera lättläst. Tolstojs språk med långa meningar och komplicerade fraser gör hans böcker lite tråkiga. Samtidigt förlorade boken en speciell rysk atmosfär, och de uttryck som är karakteristiska för olika miljöer och samhällsklasser försvann.

Boken är utgiven på Nordsteds (2011) och innehåller 878 sidor. Översättning av Ulla Roseen.

Boken finns att köpa här och här . Flera recensioner finns där